Слика за банер за внатрешни страни

52

За нас

             976 1

Мисија
- Континуирана  едукација и пренос на знаења
- Доверливост во работењето, лојалност кон клиенти и вработени
- Иновативност во услугите, промовирање и внесување на модерни практики и технологии

Цел
Да обезбедиме квалитетна и модерна облека и опрема
НАША ГЛАВНА ЦЕЛ И ИДЕЈА  Е КОНТИНУИРАНА И УСПЕШНА СОРАБОТКА СО НАШИТЕ ПАРТНЕРИ И КЛИЕНТИ,  ДА ИСПОРАЧМЕ КВАЛИТЕТЕН ПРОИЗВОД ОД КОЈ НАЈВЕЌЕ БИ БИЛЕ ЗАДОВОЛНИ КРАЈНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ
Препорачано од Здружение за заштита при работа од Битола
Брендови кои ги носиме

PAYPER https://www.payperwear.com/
DELTA PLUS https://www.deltaplus.eu/en/
CXS https://www.canis.cz/
Leon http://www.leon.rs/
https://bultex99.com/en/
Pastor http://www.pastor-group.com/
GIASCO  http://www.giasco.com/eng/

Препорачано од

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА БИТОЛА