Слика за банер за внатрешни страни

52

Ракавици

ракавиици од природна гума нанесен флок должина 30cm     Заштитна ракавица полиестер полиуретанпојачување од ПВЦДланка со ПВЦ точкишевови од кевлар конец     Импрегнирани PVC ракавици на памучна подлога за нафтна индустрија должина 27cm     Импрегнирани PVC ракавици на памучна подлога за нафтна индустрија должина 35cm
 Домаќински ракавици , гума на
памучна подлога, рапава надворечна
структура, нанесен флог,
должина 32см идебелина 0,55 мм
    Заштитна ракавица полиестер-
полиуретан, појачување од ПВЦ.
Дланка  со ПВЦ точки, шевови од кевлар
конец. Додатна заштита од горниот
дел на прстите, појачување помеѓу
палецот и показалецот.
     Импрегнирани PVC ракавици
на памучна подлога, за нафтна
индустрија, должина 27cm
    Импрегнирани PVC ракавици
на памучна подлога, за нафтна
 индустрија, должина 35cm
Импрегнирани нитрилни ракавици на памучна подлога плетена ребреста манжетна     Платнени ракавици 100 полиестер со премаз од полиуретан на прсти и дланка. Маслоотпорни отпорни на абразија     Плетени ракавици 100 полиестер двоен премаз од нитрил на дланка и врвови на прсти маслоотпорни отпорни на абразија     Плетени ракавици памук полиестер PVC појачување на дланка PVC точки на дланка и горен дел
Импрегнирани нитрилни ракавици
на памучна подлога, плетена
ребреста манжетна.
    Платнени ракавици 100%
полиестер со премаз од
полиуретан на прсти и дланка.
Маслоотпорни, отпорни на абразија
    Плетени ракавици 100%
полиестер, двоен премаз од
 нитрил на дланка и врвови
на прсти, маслоотпорни,
отпорни на абразија
    Плетени ракавици памук  полиестер,
 PVC појачување на дланка,
PVC точки на дланка и горен дел
                   
ракавиици од природна гума нанесен флок должина 30cm         Ракавица од полна говедска кожа со постава 3М Thinsulateотпорна на ладно и влага
 
   Ракавици дланка сплит говедска кожа со поставагорен дел и манжета од кожа и памук
Ракавиици од природна гума,
нанесен флок, должина 30cm.
    Ракавица од 100% полиамид со
премаз од PVC на дланка и прсти.
Внатрешност 100% акрил, заштита
од ладно и вода.
    Ракавица од полна говедска
кожа со постава 3М Thinsulate,
отпорна на ладно и влага.
    Ракавици дланка сплит говедска
кожа со постава, горен дел
и манжета од кожа и памук. 
 Ракавици за заварување од говедска шпалт кожа шавови од Kevlar конец памучна постава. Манжетна 14cm      Ракавици инпрегнирани неопрен нанесен фловнатрешна страна должина 30 см      Ракавици кожни шевови со кевлар конец за заварување     Ракавици од говедска бокс кожа горен дел и манжетна од памук 
Ракавици за заварување од
говедска шпалт кожа, шавови
од Kevlar конец, памучна постава.
Манжетна 14cm
    Ракавици инпрегнирани, неопрен,
нанесен флок внатрешна страна,
должина 30 см 
    Ракавици кожни , шевови со
кевлар конец за заварување 
    Ракавици од говедска бокс кожа,
горен дел и манжетна од памук.
Ракавици од говедска шпалт кожа појачани на дланка палец и показалец горен дел и манжетна од памук     Ракавици од полиестер со премаз од полиуретан и постава од 3М Thinsulate      Ракавици од природна гума поставени со памук Надворешна рапава структура должина 30 см и дебелина 180 мм     Ракавици плетени 100 полиестер премаз од пена од природна гума на дланка и врв на прсти 
Ракавици од говедска шпалт
кожа, појачани на дланка,
палец и показалец, горен дел и
манжетна од памук
    Ракавици од полиестер со премаз
од полиуретан и постава од
3М Thinsulate
     Ракавици од природна гума,
поставени со памук. Надворешна
рапава структура, должина 30 см
и дебелина 1,80 мм. Отпорност
на контакт на тем. Од 100 C
до 15 sec.
    Ракавици плетени 100% полиестер.
премаз од пена од природна
гума на дланка и врв на прсти.
Дебелина 13 
Ракавици плетени од 100 Kevlar влакна поставени со памук манжетна говедска шпалт кожа 15cm     Ракавици плетени од полиетиленско влакно со висока густина со премаз од природна гума на дланка и на     Ракавици дланка говедска бокс кожа горен дел говедски шпалт      
Ракавици плетени од 100% Kevlar
влакна, поставени со памук,
манжетна говедска шпалт кожа
15cm. До 300 C
    Ракавици плетени од полиетиленско
влакно со висока густина, со
премаз од природна гума на
дланка и на прсти, голема
отпорност на абење и на пресекување,
топлина
   

Ракавици од козја кожа,

многу меки и лесно прилагодливи

на дланката со порабена манжетна.